Chi bộ Trung tâm Đào tạo CNTT và TT Hà Nội kết nạp đảng viên mới

Ngày đăng: 18/04/2017

Ngày 03/02/2016, Trung tâm Đào tạo CNTT và TT Hà Nội (Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó trưởng phòng Kỹ thuật và Phát triển dịch vụ và trao Quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Sinh - Phòng Đào tạo và đồng chí Lê Văn Sử - Phòng Kỹ thuật và Phát triển dịch vụ.

Đồng chí Vũ Lộc An- Bí thư chi bộ TTĐT trao Quyết định Đảng viên cho
đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên

Buổi lễ kết nạp Đảng viên mới đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục. Sau khi nhận Quyết định Đảng viên, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên tuyên thề trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người Đảng viên, đóng góp tích cực và việc xây dựng và phát triển của Trung tâm Đào tạo, sự nghiệp xây dựng Đảng, xứng đáng là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Vũ Lộc An- Bí thư chi bộ TTĐT  trao Quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Sinh và đồng chí Lê Văn Sử

Tại buổi lễ, Đồng chí Vũ Lộc An- Bí thư chi Bộ, Giám đốc Trung tâm Đào tạo cũng đã trao quyết định Đảng viên chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Sinh và đồng chí Lê Văn Sử, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng Đảng viên trong Đảng, phân công đồng chí Đảng viên chính thức tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ đồng chí Đảng viên mới trong thời gian thử thách để trở thành Đảng viên chính thức.

Nguồn: Hoàng Thúy Hà (TTĐT)

;