Danh sách học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi lại tháng 5-6/2017 cho đối tượng công chức cấp xã và viên chức ngành GD&ĐT

Ngày đăng: 29/01/2018

Danh sách cấp chứng chỉ đợt thi lại năm 2016

Tải về danh sách

;