Danh sách học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi tháng 9-12/2017 cho đối tượng cán bộ công chức sở, ban, ngành, quận, huyện thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 18/06/2018

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi tháng 9-12/2017 cho đối tượng cán bộ công chức sở, ban, ngành, quận, huyện thành phố Hà Nội

(Bấm Tải danh sách đính kèm)

;