Danh sách học viên không tham gia học, không đủ điều kiện dự thi khóa "Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản" năm 2016

Ngày đăng: 09/03/2017

Danh sách học viên không tham gia học, không đủ điều kiện dự thi khóa "Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản" năm 2016 (File kèm theo)

;