Kết quả thi chứng chỉ tin học trình độ B và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản năm 2016

Ngày đăng: 17/04/2017

Kết quả thi chứng chỉ tin học trình độ B tháng 4,5,8/2016 và thi chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản tháng 12/2016 (link tải File kèm theo)

;