Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ CNTT cơ bản (đợt 13-XH07) ngày thi 26/8/2017

Ngày đăng: 18/09/2017

Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ CNTT cơ bản (đợt 13-XH07) ngày thi 26/8/2017

(Chi tiết file đính kèm)

;