Quyết định điều chỉnh thông tin học viên đã được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Ngày đăng: 03/07/2017

Quyết định điều chỉnh thông tin học viên đã được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản 

(Bấm tải file đính kèm)

;