Sinh hoạt chi bộ Trung tâm Đào tạo quán triệt và thực hiện Năm kỷ cương hành chính

Ngày đăng: 11/05/2017

Sáng 09/5/2017, Chi bộ Trung tâm Đào tạo tổ chức sinh hoạt Chi bộ với chuyên đề Biện pháp thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính 2017”; biện pháp thúc đẩy cải cách hành chính; biện pháp thực hiện bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang- Phó Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, Chi bộ Trung tâm Đào tạo đã kịp thời tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ nhằm quán triệt và thực hiện năm kỷ cương hành chính với mục đích: Chấn chỉnh kỷ cương hành chính, góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín của bộ máy hành chính; đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ chuyên môn, tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ và tác phong ứng xử đúng mực. 

Chương trình buổi sinh hoạt gồm ba phần: quán triệt các văn bản chỉ đạo của thành phố; thảo luận về một số nội dung quan trọng của các văn bản chỉ đạo và ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí phó bí thư Đảng ủy Sở.

Phần 1: Đồng chí Trần Hữu Việt- PGĐ Trung tâm phụ trách nhóm 1 phổ biến quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các văn bản chỉ đạo của thành phố Hà Nội về việc thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017 (bao gồm: Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính năm 2017”; Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố ban hành quy tắc ứng xử cán bộ công chức, viên chức, người lao động; Kế hoạch 69/KH- UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội); đồng thời tập trung đi sâu phân tích, nhấn mạnh  các nội dung quan trọng của từng văn bản.

Phần 2: Đồng chí Vũ Lộc An- Giám đốc Trung tâm điều hành thảo luận. Buổi thảo luận xoay quanh một số vấn đề viên chức và người lao động còn nhiều ý kiến trái chiều, hoặc còn nhiều băn khoăn, trăn trở; đồng thời tập trung vào một số nội dung nhằm cụ thể hóa cách ứng xử và hành động của từng cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong những vấn đề phổ biến và mang tính thời sự như: trang phục công sở, hành xử trong giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới, sử dụng facebook cá nhân làm sao để không vi phạm kỷ cương hành chính nhưng vẫn đảm bảo quyền cá nhân, cách tiếp nhận và xử lý những nhiệm vụ có tính chất cấp bách hoặc phức tạp khi được cấp trên giao…  Phần thảo luận diễn ra sôi nổi trên tinh thần dân chủ, tôn trọng và ghi nhận quan điểm của từng cá nhân. Đồng chí chủ trì điều hành thảo luận phân tích, đánh giá và đưa ra phương án xử lý tối ưu cho từng tình huống cụ thể qua đó các đồng chí tham dự trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng hữu ích khi thực hiện nề nếp, kỷ cương khi ứng xử trong công sở. Cũng qua phần thảo luận, các cán bộ, viên chức và người lao động thấm nhuần hơn nội dung, tinh thần của các văn bản chỉ đạo của Thành phố về việc thực hiện kỷ cương hành chính, vận dụng linh hoạt và phù hợp vào vị trí, tính chất công việc cũng như đặc thù cơ quan đơn vị mình công tác.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang- Phó bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo ( Ảnh: Hoàng Thúy Hà)

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang- Phó bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chi bộ của Trung tâm Đào tạo đã biểu dương thành công của buổi sinh hoạt, đánh giá cao chất lượng và hiệu quả của buổi sinh hoạt chi bộ Trung tâm Đào tạo: Buổi sinh hoạt theo chuyên đề được tổ chức khẩn trương kịp thời theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Sở; lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp, cấp thiết và bổ ích; thành phần của Buổi sinh hoạt được mở rộng ra ngoài Chi bộ bao gồm toàn bộ viên chức và người lao động của Trung tâm Đào tạo. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở bày tỏ mong muốn Chi bộ có nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề hữu ích hơn nữa để xây dựng tập thể Chi bộ đoàn kết, tự tin, sáng tạo. Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy cũng chỉ đạo: trên tinh thần đã thảo luận đề nghị Chi bộ ra Nghị quyết thực hiện năm kỷ cương hành chính trong đó xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình,  kiểm điểm đánh giá hàng tháng, hàng quý để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ và văn hóa công sở, tao tiền đề thúc đẩy sự phát triển  của Trung tâm Đào tạo.

Nguồn: Hoàng Thúy Hà (TTĐT)

;