Thông báo kết quả thi ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm 2018

Ngày đăng: 18/03/2019

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ công chức UBND các quận và sở, ban, ngành của Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội công bố kết quả điểm cụ thể của học viên tại file đính kèm sau:

Văn bản thông báo kết quả

File kết quả thi của học viên

Trân trọng thông báo./.

;