Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT (đợt 11) chiều ngày 25/12/2017 và sáng ngày 26/12/2017

Ngày đăng: 21/12/2017

Thông báo thi và cấp chứng chỉ UD CNTT (đợt 11) chiều ngày 25/12/2017 và sáng ngày 26/12/2017

Thông báo số 308/TB-STTTT (Tải về)

;