Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ƯD CNTT cơ bản năm 2017 - Đợt 1 (15/09/2017)

Ngày đăng: 12/09/2017

Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản năm 2017 (Đợt 1 - 15/09/2017)

(Bấm để tải file đính kèm)

;