Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản năm 2017 (Đợt 4) - ngày 17/11/2017

Ngày đăng: 13/11/2017

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản năm 2017 (Đợt 4) - ngày 17/11/2017

Danh sách và số báo danh tại file đính kèm

(Bấm để tải file)

;