Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT đợt 3 (03/11/2017)

Ngày đăng: 30/10/2017

Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT đợt 3 (03/11/2017)

Thời gian: 8h ngày 03/11/2017

Danh sách phòng thi và số báo danh tại file đính kèm

(Bấm để tải file)

;