Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản (Đợt 11-TL07) cho huyện Đông Anh, Sóc Sơn và 1 số quận, huyện ngày 20/6/2017

Ngày đăng: 14/06/2017

Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản (Đợt 11-TL07) cho huyện Đông Anh, Sóc Sơn và 1 số quận, huyện ngày 20/6/2017

(Bấm tải file đính kèm)

;