Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản Đợt 5 (ngày 1.12.2017)

Ngày đăng: 29/11/2017

Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản Đợt 5 (ngày 1.12.2017)

Thông báo số 282/TB-STTTT - Tải về

;