Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (Đợt 9-TL07) huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây ngày 13/6/2017

Ngày đăng: 07/06/2017

Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (Đợt 9-TL07) huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây ngày 13/6/2017

(Bấm để tải file đính kèm)

;