Thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 3 năm 2019

Ngày đăng: 18/12/2019

Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 3 như sau:

1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi.

2. Nội dung

- Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút.

- Bài thi thực hành (trên máy tính): 90 phút.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

- Thời gian:

+ Phòng 1 đến phòng 4: 13h00 đến 16h30 ngày 19/12/2019

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội (Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội)

Chi tiết và danh sách thi sinh trong Thông báo đính kèm

(Thông báo - tải về)

;