Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Đợt 8-TL07) cho huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Gia Lâm ngày 9/6/2017

Ngày đăng: 07/06/2017

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Đợt 8-TL07) cho huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Gia Lâm

(Bấm tài file đính kèm)

;