Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội: những kết quả đáng ghi nhận năm 2015

Ngày đăng: 18/04/2017

Trung tâm Đào tạo CNTT&TT Hà Nội có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT&TT của thành phố Hà Nội. Từ năm 2012 đến nay, bám sát thực trạng trình độ CNTT&TT và nhu cầu đào tạo của các đơn vị trong cơ quan nhà nước, Trung tâm đã xây dựng nội dung, chương trình đào tạo thiết thực, phù hợp cho từng đối tượng, đảm bảo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý cũng như cán bộ thực thi công vụ tại cơ quan đơn vị. 

Trong những kết quả đạt được, nổi bật là việc Trung tâm đã hoàn thành 03 chương trình, kế hoạch lớn của Thành phố: Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước của thành phố giai đoạn 2012- 2015; Chương trình Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2012- 2015; Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã thuộc thành phố giai đoạn 2012- 2015. Năm 2015 đã đào tạo 109 lớp, 23 khóa với tổng số 2.991 học viên tham gia đạt tỉ lệ 79,5% kế hoạch.

Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2015 được triển khai với 100 lớp, 9 khóa đào tạo và tổng số 2.605 lượt học viên. Các khóa đào tạo ngắn ngày tập trung vào những nội dung chính như: cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, quản lý văn bản, tập huấn về hệ thống mạng Wan, an toàn thông tin, dịch vụ công trực tuyến, mã nguồn mở… Các khóa đào tạo dài ngày bao gồm: quản trị mạng, bảo mật; ứng dụng Web; phần cứng máy tính. Tổng kết năm 2015, tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị đều được tham gia tập huấn, từ kiến thức cơ bản đến nâng cao về CNTT, đáp ứng nhu cầu thực thi công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả công việc.

Chương trình Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn được triển khai với 8 lớp, 4 khóa, 318 học viên. Tính hết năm 2015, 161 thôn/bản của 16 xã thuộc 6 huyện  đều đã được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng về tuyên truyền, đạt tỉ lệ bao phủ 100%. Những chương trình đào tạo này có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, góp phần rút ngắn khoảng cách về thụ hưởng thông tin giữa các địa bàn trung tâm và địa bàn miền núi, khó khăn.

Ngoài ra, Trung tâm Đào tạo đã phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã của thành phố theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng chính phủ, với tổng số 1.518 học viên, 63 lớp, tập trung đào tạo 7 chức danh công chức xã. Kết thúc giai đoạn 2012-2015, 100% cán bộ, công chức xã được trang bị những kiến thức cơ bản về CNTT, có thể sử dụng thành thạo máy tính trong công việc. Đây là khâu quan trọng tạo nền tảng vững chắc trong việc xây dựng cơ quan điện tử, chính quyền điện tử Thủ đô.

 

Đáng chú ý, trong chương trình đào tạo năm 2015, có những khóa đào tạo được tổ chức ở Trung tâm số lượng học viên tham gia vượt với kế hoạch. Điển hình là Khóa “Tập huấn về kỹ năng sử dụng thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản, sử dụng và khai thác thông tin trên Internet” đạt 137%; Khóa “Dịch vụ công trực tuyến và phần mềm một cửa” đạt 121%; Khóa “Bồi dưỡng kỹ năng biên tập viết tin bài cho người làm công tác biên tập các bản tin trong cơ quan nhà nước” đạt 122%. Từ đó có thể khẳng định chương trình đào tạo CNTT&TT đã đáp ứng được nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, chất lượng và uy tín trong đào tạo của Trung tâm được khẳng định, nâng cao. 

 

                                                       Khai trương Trung tâm Đào tạo giai đoạn II

Năm 2015 đánh dấu sự kiện quan trọng: khánh thành và đưa vào sử dụng tòa nhà Trung tâm Đào tạo giai đoạn II. Phát biểu tại Lễ khai trương, đồng chí Giám đốc Sở Phan Lan Tú biểu dương những kết quả mà Trung tâm Đào tạo đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh cán bộ nhân viên Trung tâm cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh và phát triển, là địa chỉ tin cậy, uy tín hàng đầu không chỉ của miền Bắc mà của cả nước về đào tạo CNTT&TT, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo thành phố.

Nguồn: TTĐT

;