THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách học viên không tham gia học, không đủ điều kiện dự thi khóa "Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản" năm 2016 (File kèm theo) ...

Đọc tiếp


Mẫu đơn đăng ký dự thi Ứng dụng CNTT cơ bản (File kèm theo)

Đọc tiếp


Thông báo triệu tập học viên học bù, học lại khóa "Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản" vào thứ 4, ngày 19/4/2017 (File kèm theo)

Đọc tiếp
Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khai giảng khóa đào tạo Tiếng Anh cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

Đọc tiếp


Thông báo về tổ chức thi lại và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm 2017

Đọc tiếp


Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Đợt 8-TL07) cho huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Gia Lâm (Bấm tài file đính kèm) ...

Đọc tiếpThông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (Đợt 9-TL07) huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Sơn Tây ngày 13/6/2017 (Bấm để tải file đính kèm) ...

Đọc tiếp


;