THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản (Đợt 11-TL07) cho huyện Đông Anh, Sóc Sơn và 1 số quận, huyện ngày 20/6/2017 (Bấm tải file đính kèm) ...

Đọc tiếp


Thông báo về lịch cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản năm 2016: (Bấm để tải file đính kèm) ...

Đọc tiếp


Kết quả thi tin học năm 2016: 1. Cán bộ, công chức cấp xã thi chuẩn CNTT cơ bản các đợt tháng 12. (Tải file đính kèm) 2. Cán bộ, công chức cấp xã thi chứng chỉ B tháng 8. (Tải file đính kèm) 3. Khối giáo dục thi chứng chỉ CNTT cơ bản các đợt tháng 12. (Tải file đính kèm) 4. Khối giáo dục thi chứng chỉ B tháng 8. (Tải file đính...

Đọc tiếp


Thông báo kết quả đào tạo và thi cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin năm 2016 (Bấm tải file đính kèm) ...

Đọc tiếp


Quyết định điều chỉnh thông tin học viên đã được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản  (Bấm tải file đính kèm) ...

Đọc tiếp


Quyết định về việc công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt 9-XH07 ngày 24/6/2017 (Bấm tải file đính kèm) ...

Đọc tiếp


Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản năm 2017 (Đợt 1 - 15/09/2017)

Đọc tiếp


Quyết định công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ CNTT cơ bản (đợt 13-XH07) ngày thi 26/8/2017 (Chi tiết file đính kèm) ...

Đọc tiếp


Thông báo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 2017 (đợt 2 - 29/9/2017) (Thông báo chi tiết kèm theo) ...

Đọc tiếp


Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT đợt 3 (03/11/2017) Thời gian: 8h ngày 03/11/2017 Danh sách phòng thi và số báo danh tại file đính kèm (Bấm để tải file) ...

Đọc tiếp


;