THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Danh sách học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi tháng 9-12/2017 cho đối tượng cán bộ công chức sở, ban, ngành, quận, huyện thành phố Hà Nội (Bấm Tải danh sách đính kèm) ...

Đọc tiếp


Quyết định công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 21/4/2018 (Đợt 6) (Tải về) ...

Đọc tiếp


Quyết định công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 12/5/2018 (Đợt 7) (Tải về) ...

Đọc tiếp


Quyết định công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 26/5/2018 (Đợt 8) (Tải về) ...

Đọc tiếp


Quyết định công nhận kết quả thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 9/6/2018 (Đợt 9) (Tải về) ...

Đọc tiếp


Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 2-2018 sáng ngày 28/9/2018 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bài thi...

Đọc tiếp


Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 3-2018 sáng ngày 15, 16/10/2018 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bà...

Đọc tiếp


Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 4-2018 chiều ngày 1, 2/11/2018 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bài thi th...

Đọc tiếp


Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 5-2018 chiều ngày 6, 7/11/2018 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bài thi th...

Đọc tiếp


Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 6 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bài thi thực hành (trên má...

Đọc tiếp


;