THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 7 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bài thi thực hành (trên má...

Đọc tiếp


Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức đào tạo và thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho cán bộ công chức UBND các quận và sở, ban, ngành của Thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội công bố kết quả điểm cụ thể của học viên tại file đính kèm sau: Văn bản thông báo kết quả File kết q...

Đọc tiếp


Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 7 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bài thi thực hành (trên má...

Đọc tiếp


Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ đợt 2 như sau: 1. Đối tượng: Các thí sinh đã tham gia lớp "Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản" và đủ điều kiện dự thi. 2. Nội dung:  - Bài thi trắc nghiệm (trên máy tính): 30 phút. - Bài thi thực hành (trên má...

Đọc tiếp


;